S. 7 (2006)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Tóm lược về các vết tích kị húy Lê Trịnh hiện còn sót lại trong các bản Kiều Nôm thế kỷ 19 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tài Cẩn 3
Một cách tiếp cận nghĩa văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 11
Cấu trúc Đề - thuyết trong phân tích diễn ngôn bình luận tin báo chí tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền 24
Lỗi ngữ pháp của người nước ngoài học tiếng Việt Tóm tắt PDF
Dư Ngọc Ngân 40
Sự phân đoạn phi liên kết văn bản giữa chủ ngữ và vị ngữ trong cấu trúc ngữ trực thuộc Tóm tắt PDF
Lê Tấn Thi 49
Một vài suy nghĩ về giáo trình tiếng Anh chuyên ngành và việc giảng dạy giáo trình này Tóm tắt PDF
Phạm Khắc Trâm 54
Đặc điểm nội dung - ngữ nghĩa đoạn văn kết thúc trong truyện ngắn của Nam Cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng 63
Đặc điểm tổ chức ngôn ngữ của văn bản tin tiếng Anh Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Đức 68
Nhận diện phong cách ngôn ngữ tác giả- nhìn từ góc độ các lớp từ ẩn dụ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đức 76
Mô tả từ vận động di chuyển tiếng Anh theo quan điểm ngôn ngữ học tri nhận của Leonard Talmy và Berth Levin Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh 83
Bình đẳng giới nhìn từ góc độ học vấn và tham gia quản lý ( trường Đại học Sư phạm và Đại học Luật Tp.HCM) Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng 90
Về một số biểu trưng văn hóa trong đời sống tinh thần người M'Nông Tóm tắt PDF
Trương Thông Tuần 100
Đánh giá của sinh viên về việc giảng dạy môn Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Tp.HCM Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 111
Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở về nhu cầu độc lập Tóm tắt PDF
Đỗ Hạnh Nga 116
Cốt cách Nguyên Hồng Tóm tắt PDF
Nguyện Thành Thi 126
Cảm hứng về cái "Tôi" và kiểu bộc cái "Tôi" thị dân trong thơ Tú Xương Tóm tắt PDF
Đoàn Hồng Nguyên 136
Tiểu sử và tác phẩm của Nhà văn Trần Quang Nghiệp Tóm tắt PDF
Cao Thị Xuân Mỹ 144
Hồng Lâu Mộng trong lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Long 149
Vài nét về hoạt động bưu chính thời Nguyễn Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh 154
Phong trào phá ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng của quân và dân huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Liêm 159
Quản lý khoa học- công nghệ ở trường đại học trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt PDF
Đào Trọng Hùng 169
Giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức không thể thiếu trong giáo dục đại học Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Ba 172
Kết hợp định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hiền 181
Tiếp cận hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo ở góc chơi khoa học Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 190
Liệu các máy dịch có thể thay thế cho con người? Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vũ 195
Đọc tập san Nghiên cứu Việt học (Cahiers d'études vietnamiennes) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàng 201
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 207


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100