Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liệu các máy dịch có thể thay thế cho con người?

Nguyễn Ngọc Vũ

Tóm tắt


Kể từ khi xuất hiện, máy tính đã cách mạng hóa cách thức chúng ta sống và làm việc. Nhờ phát minh ra máy tính mà chúng ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực và đấy mới chỉ là giai đoạn mở đầu. Trong lĩnh vực học tập, giảng dạy ngoại ngữ cũng như trong ngành ngôn ngữ học, việc dịch thuật bằng máy tính đã được biết đến trong nhiều thập niên qua nhưng câu hỏi liệu máy tính có thể dịch hiệu quả như con người không vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá khả năng dịch của các máy tính từ đó giải quyết một phần câu hỏi nêu trên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100