Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cốt cách Nguyên Hồng

Nguyện Thành Thi

Tóm tắt


Cốt cách nhà văn Nguyên Hồng có thể thâu tóm trong mấy nét nổi bật:

1. Hồn hậu, giàu lòng thương, đặc biệt nhạy cảm với nỗi khổ đau, bất hạnh của những kiếp người củng khổ

2. Viết cũng như nói luôn sôi nổi nồng nhiệt, chân thực và rung cảm.

Cốt cách ấy thể hiện rất nhất quán trong cả đời sống lẫn văn chương của ông.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100