Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở về nhu cầu độc lập

Đỗ Hạnh Nga

Tóm tắt


Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con cái lứa tuổi học sinh trung học cơ sở( HSTHCS) về nhu cầu độc lập ( NCĐL) là sự va chạm, mâu thuẫn về việc con đòi hỏi ( có ý thức) được tự hành động, tự đưa ra quyết định trong học tập cũng như trong sinh hoạt hàng ngày theo cách thức phù hợp với nhận thức và cách giải thích của bản thân, trong khi đó cha mẹ lại bắt con phải tuân theo những quan niệm hay quy định của mình. Bài viết nghiên cứu những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến xung đột tâm lý ( XĐTL) giữa cha mẹ và con cái lứa tuổi HDTHCS về NCĐL.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100