Tạp chí Khoa học, S. 7 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm nội dung - ngữ nghĩa đoạn văn kết thúc trong truyện ngắn của Nam Cao

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tóm tắt


Nam Cao (1917-1951) là nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông được nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu quan tâm khảo sát, phát hiện. Tuy nhiên mọi vấn đề không phải dã được tiếp cận đầy đủ, đúng như Phong Lê viết: " Để hiểu Nam Cao hôm nay cần nhiều phương pháp tiếp cận mới, nhưng ngay phương pháp tiếp cận xã hội học vẫn chưa phải dã cạn kiệt sinh lực đối với các tác phẩm cổ điển..." Dưới cái nhìn ngữ pháp văn bản, bài viết này góp thêm một tiếng nói về đoạn kết thúc trong truyện ngắn Nam Cao.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100